Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Rødovre blev stiftet ved et konstituerende møde fredag den 24. september 1982 på Rødovregaard.

Den første lokalkomités bestyrelse bestod af Jann Larsen, formand, Henrik Dahm, næstformand, Palle Arndt, sekretær, og medlemmerne Aase Lieberkind, Helge F. de Tengnagel og Lars de Tengnagel.

De første par år beskæftigede lokalkomitéen sig mest med lokale sager, så som registrering af fredede og våde områder i kommunen, mindre lokale fredningssager, lokalplaner, udstillinger og grønne områder.

Ved det første nyvalg til lokalkomitéen i 1983 trådte Bente Gorm Larsen ind i stedet for Lars, og der blev valgt tre suppleanter til lokalkomiteen.

Siden da har lokalkomiteen bestået af 6 medlemmer og et vekslende antal suppleanter.

Efter de første 2 år begyndte lokalkomiteen at arrangere nogle ture, møder og andre arrangementer for DN’s medlemmer.

Det viste sig hurtigt, at der var stor tilslutning til disse arrangementer, ikke kun fra lokalt bosiddende i Rødovre, men også af medlemmer fra andre DN-afdelinger.

Naturligt nok er de fleste deltagere fra Københavns-området, men der har deltaget personer fra både Fyn og Jylland i fx turene til udlandet.

Siden 1994 har lokalkomitéens formand hvert forår arrangeret en udlandstur af ca. 1 uges varighed. Der har i hver tur deltaget mellem 20 og 40 personer.
 
På årsbasis har lokalkomitéen derudover afholdt mellem 25 og 30 arrangementer.

I 2010 valgte Naturfredningsforeningen at ændre vedtægterne på en række områder, bl.a. blev betegnelsen lokalkomité erstattet af afdeling.