Protestmøde lørdag den 20. januar 2019 kl. 14

Foreningens ret siden 1937 til at rejse fredningssager er i spil efter et lovforslag, fremsat i december 2018 af Dansk Folkeparti.

Mød derfor op og hør Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, Svend Erik Petersen, tidligere formand for SF i Rødovre, og Jann Larsen, formand for foreningens lokalafdeling, fortælle om fredninger og hvorfor det er vigtigt at lade foreningens ret bestå.

Mødet foregår ved Batteritogsmagasinet, der ligger ved Vestvolden for enden af Rødovre Parkvej.

Se også s. 28 i Rødovre Lokalnyt af 17. januar 2019 eller omtalen her.

Landet over holdes lignende arrangementer mange steder - læs mere om hvorfor og find alle events via siden her.

- - - - - - 

Lokalafdeling Rødovre har 1. november 2016 sendt et høringssvar til forslag til lokalplan 141 om Rødovre Port - find dette og tidligere høringssvar via siden her.