Fredningskendelsen blev afsagt i 1996 og vedrører hele Vestvolden, også kaldet Københavns nyere befæstning, som går gennem fire kommuner: (fra nord) København, Rødovre, Brøndby og Hvidovre, hvoraf kun en mindre del går gennem Rødovre Kommune.

Find informationer om hele fredningen her, hvor der også kan findes rapporter om en Floraundersøgelse og en Registrering af invasive plantearter, gennemført i 2005 og 2008 af DN Rødovre og Lokal Agenda-21, i samarbejde med DNs studenterafdelinger på Københavns og Roskilde Universiteter.

Fredningsbestemmelserne indeholder krav om udarbejdelse af en Pleje- og anlægsplan. Da Vestvoldens arealer er ejet af staten er det Naturstyrelsens ansvar at udarbejde planen, som skal revideres hvert 5. år.  Nyeste plan og kortmateriale kan ses og downloades her (advarsel inden evt. print: denne version af plejeplanen er på 268 sider).

I de senere år er gennemført et revitaliseringsprojekt for hele Købehavns Befæstning. Bl.a. er Ejbybunkeren omdannet til formidlingscenter, der beskriver Vestvoldens historie - se mere her.