I 2009 samarbejdede DN Rødovre med Rødovre Kommune og Lokalhistorisk Samling på Rødovregaard om udformning af folderen På tur langs Rødovres kulturakse.

Folderen beskriver de natur- og kulturmæssigt set interessante steder, man passerer på en vandring fra Vestvolden langs Rødovre Parkvej til Damhusengen.

Folderen kan downloades her (7,6 MB).


I 2015 indledte samme parter samarbejde om en ny folder om natur- og kulturinteressante steder ved en vandring langs Harrestrup Å.

Når folderen er færdig, vil den kunne downloades her.