Nyhed

Så er de giftige damer vågnet

Forårsvejret har bidt sig fast, og det har vækket hugorme-hunnerne. De er nu klar til at parre sig i løbet af de næste par måneder. Derfor er det nu et rigtig godt tidspunkt at gå ud i naturen og kigge på hugorme.

Hugormehannerne har været vågne et stykke tid, men nu er det også tid for hunnerne at vågne op efter vinterdvalen. 

Hannernes sædceller har haft nogle uger til at modne i forårssolen, og de er nu helt klar til parring på et sydvendt område i nærheden af overvintringsstedet. 

Parringstiden ligger i april-maj og varer en måneds tid. Ungerne fødes typisk i august. Modsat de fleste andre slanger føder hugormen sine unger levende. 

Vil man gerne møde en hugorm, så er det derfor et rigtig godt tidspunkt netop nu, mens de er i gang med parringen.

Hør radio: Her kan du høre Ole Laursen fortælle om hugormene i P1 morgen (de sidste fem minutter af udsendelsen)

Hugormebid er mindre farlige end hvepsestik

Hvert år bliver 200-400 mennesker bidt af en hugorm i Danmark. Alle hugormebid skal opfattes som farlige, men kun cirka hvert 10. hugormebid udvikler sig til en alvorlig forgiftning. Dødsfald er meget sjældne, hvis der gives korrekt behandling.

Dødsrisikoen angives at være 0.02 % for de, der bliver bidt, hvilket er mindre end faren ved hvepsestik.

Risikoen for at stille træskoene er nok mindre, men hugormens bid gør ondt. Giften i et bid fra en hugorm svarer til at få fire-fem bistik på én gang. Omkring bidsåret vil huden hæve op, og huden kan blive blå.

VIDSTE DU DET?

  • I gamle dage troede man på mange sagn, knyttet til hugorme.
  • Man sagde, at der fandtes hugormekonger, som bar på en kostbar krone. Ejeren af slangekongens krone blev udødelig.
  • Man sagde også, at suppe kogt på en hvid hugormekonge var magisk. Den første, der spiste af suppen, kunne se ind i fremtiden, forstå dyrenes sprog, se skjulte skatte og endda gå på vandet.

Hævelsen vil forsvinde efter 8-10 dage. Bidsåret vil gøre ondt, men det kan dæmpes med smertestillende medicin. Bid skal imidlertid tages alvorligt.

Alvorlig forgiftning er værst for børn under 3 år, voksne med dårligt helbred, samt personer, der er overfølsomme overfor slangebid.

Heldigvis giver de fleste bid dog kun milde forgiftninger f.eks. ved skræmmebid, hvor virkningen blot er en let hævelse. Under alle omstændigheder er det en god ide at ringe til akuttelefonen eller hurtigt søge egen læge.

Hvis uheldet er ude, skal du holde dig i ro, og undgå at bevæge sig, da det får giften til at sprede sig rundt i kroppen via blodbanen.

Vær forsigtig

Man skal som udgangspunkt lade være med at røre hugormen. Hugormen er ret sky, og den bider som regel kun, hvis man træder på den eller forsøger at fange den.

Du må ikke slå den ihjel, da hugormen har været fredet i Danmark siden 1981. Desuden er det en god ide at have gummistøvler på, når man færdes i områder, hvor der er hugorme.

Den findes typisk i klitter, på heder og i næringsfattige moser. Men den ses også langs marker, levende hegn, i åbne skove, i skovmoser og omkring skovsøer, som solen kan skinne ned på.

Der skal være byttedyr, som oftest er mus. På en sommer æder en voksen hugorm, hvad der svarer til omkring 25 mus.

Spot en hugorm

Hugormen er Danmarks eneste giftslange. Du kan kende den på den mørke zigzag-stribe på ryggen. Den kan have mange forskellige farver fra grå til mørkebrun eller rødbrun – enkelte gange næsten sort.

Hannerne har normalt sorte striber, og hunnen mørkebrune. Nogle gange mangler striberne. Hugormen kan blive lidt over en meter lang, men normalt er den en del kortere.

Skællene er ru, og pupillen i øjnene er lodrette – ligesom hos en kat. Skællene på hugormens hoved rager ud over dens øjne. Det ligner øjenbryn og får den til at se lidt sur ud.