Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

I 2003 kom Bjørnebanden til verden som et Agenda 21 initiativ. Bandens formål var og er bekæmpelse af bjørneklo på arealer i Rødovre Kommune. Nogle bandemedlemmer har dog også krydset kommunegrænsen til Glostrup og København for at bekæmpe planter, hvis frø med vinden kunne sprede sig til Rødovre. Enkelte af DN Rødovres bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt i bekæmpelsen.

Bjørnebandens tovholder har fået adgang til at markere hvor der er bekæmpet bjørneklo på kortmateriale, stillet til rådighed af Rødovre Kommune, og lagt på kommunens hjemmeside. Kortet kan ses her, hvor det efter klik på Invasive arter er muligt at følge årsvis hvordan bestanden er gået tilbage pga. bekæmpelse.

Se også hvad der står om bekæmpelse mv. på Rødovre Kommune hjemmeside.  


Floraundersøgelse

I 2005 iværksatte DN Rødovres lokalkomité og Agenda 21 i Rødovre en floraundersøgelse på små udvalgte områder af Rødovres del af Vestvolden. Det praktiske arbejde blev udført af en række plantefagligt kompetente frivillige samt en række studerende fra Roskilde Universitet og den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Se resultatet i rapporten her.

Det var målet at gentage undersøgelsen af de samme områder hvert 4.-5. år for at følge biodiversitetens udvikling over en årrække. Dette mål er desværre aldrig realiseret.


Registrering af invasive plantearter

I 2008 gennemførte medlemmer af DN Rødovre, Lokal Agenda 21 i Rødovre og aktive fra DNs Studenterafdeling på Københavns Universitet en registrering af invasive plantearter på hele den del af Vestvolden, der er beliggende i Rødovre. Se resultatet i rapporten her.

Også her var det målet at gentage undersøgelsen af samme del af Vestvolden snarest muligt for at følge arternes spredningstakt. Dette mål er desværre heller aldrig blevet realiseret.

Forskellig information om invasive arter kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside fx her.


Registrering af flagermus

I 2007 tildelte den daværende miljøminister alle landets kommuner en ansvarsart, enten dyr eller planter - Naturstyrelsens oversigt over hvem der fik hvad kan (ikke længere) ses her. Rødovre Kommunes ansvarsart blev vandflagermusen. Først i 2010 har kommunen taget skridt til at få undersøgt om og hvor i kommunen der måtte være vandflagermus - resultatet fremgår af rapporten En screening af naturen i Rødovre.

DN Rødovre har igennem flere år taget tilløb til at igangsætte en registrering. Efter et inspirerende møde hos DN Furesø blev i foråret 2011 indledt et samarbejde med Rødovre Kommune om at DN igangsatte registrering, og resultatet blev en projektbeskrivelse for 2011, samt i 2012 en afrapportering for 2011.

I fortsættelse heraf er udarbejdet en ny projektbeskrivelse for 2012 med bilag 1 (kort, er på vej) og bilag 2 praktisk vejledning. Af forskellige grunde blev der kun gennemført sporadisk registrering i 2012, og en afrapportering er derfor ikke udformet. 

I 2013 iværksatte Rødovre Kommune en registrering, som 

 


 

Vil du høre nærmere om noget af foranstående er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på roedovre@dn.dk.